Informacja katastralna powiatu górowskiego

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Górze

Zapraszamy do współpracy firmy geodezyjne oraz zgłaszania prac w formie elektronicznej.
Dostęp do informacji dla geodetów jest w połączeniu chronionym.

Aby uzyskać dostęp skontaktuj się z PODGiK w Górze i złóż wniosek o login i hasło.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.

Kliknij tutaj, aby przejść do modułu zapytań komorniczych.